tarcze diamentowe


TARCZE DIAMENTOWE MATERIAŁY TWARDE - ZASTOSOWANIE
A1-Super Turbo beton, żelbet, kamień sztuczny, naturalny, twardy klinkier
AR-Turbo beton, żelbet, beton płukany, komórkowy, dachówka, krawężnik, kamień sztuczny
FC-10 beton, kostka i krawężniki betonowe
AR-Super Generation 2 Laser
beton, żelbet, beton płukany, kamień sztuczny i naturalny, bloki, krawężniki, kostka betonowa
AR-Standard Generation 2 Laser
beton, żelbet, beton płukany, kamień sztuczny i naturalny, bloki, krawężniki, kostka betonowa
AR-3 Eco beton, żelbet, beton płukany, kamień sztuczny i naturalny, bloki, krawężniki, kostka betonowa
TURBO 2009 beton, klinkier, twardy kamień sztuczny i naturalny, profile z blachy, ceramika, szkliste materiały ognioodporne
FLIESE PREMIUM płytki, kafle,ceramika, rury kamionkowe, szkliste materiały ognioodporne, gres
FLIESE płytki, kafle, ceramika
TSCE-Keramik 3 ceramika, płytki, kafle, cienkie płytki z kamienia naturalnego
TSCE-Granit granit i inne twarde kamienie naturalne, marmur, gruboziarniste materiały ceramiczne
TSCE-Beton beton, beton płukany, krawężniki, bloki betonowe
BET-GOLD II beton, wyroby betonowe itp., tarcza zgrzewana
BETON II beton, wyroby betonowe itp., laser
TARCZE DIAMENTOWE MATERIAŁY ŚCIERALNE - ZASTOSOWANIE
CA-3 Super asfalt, jastrych, silikat, poroton, porowate materiały ogniotrwałe, gazobeton, piaskowiec, cegła gliniana
CA-3 Standard                         
asfalt, jastrych, silikat, poroton, porowate materiały ogniotrwałe, gazobeton, piaskowiec, cegła gliniana
CA-3 Eco asfalt, jastrych, silikat, poroton, porowate materiały ogniotrwałe, gazobeton, piaskowiec, cegła gliniana
TSCE-Poroton poroton, gazobeton, silikat (gęstość <2), ścieralne kamienie naturalne
TSCE- KS-3 poroton, gazobeton, silikat (gęstość >2), ścieralne kamienie naturalne
ASFALT II asfalt, silikat, inne materiały ścieralne. Tarcza laserowa.